Welcome to Chua Tu Hieu
Hình ảnh CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH TÔN TƯỢNG QUÁN THẾ ÂM
Saturday, 11 July 2015 08:07

  

****Click here for more photos*****

 
Chùa Từ Hiếu Website
Tuesday, 01 June 2010 22:27

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa quý Phật tử,

Nhằm đáp ứng nguyện vọng của quý Phật tử về sự tìm tòi học hỏi giáo lý, chương trình sinh hoạt tu - học của Chùa Từ Hiếu. cũng như những vấn đề khác có liên quan đến đời sống tinh thần, để cân bằng nếp sống của người con Phật trong cuộc sống.

Chùa Từ Hiếu mượn phương tiện truyền thông internet mở ra website nay để giúp quý Phật tử xa, gần cập nhật những thông tin dễ dàng, tiện lợi hơn.

Tuy nhiên, nhận thấy giáo lý mà Đức Phật chỉ dạy trong Tam Tạng kinh điển thì đã quá nhiều, cho nên trong thời gian ngắn không thể đăng tải đầy đủ, vì thế mà trang website này tạm thời chỉ gói gọn những gì cần thiết trong phạm vi sinh hoạt tu học tại bổn tự.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH TÔN TƯỢNG QUÁN THẾ ÂM
Saturday, 28 February 2015 11:56

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH TÔN TƯỢNG QUÁN THẾ ÂM

TRAI ĐÀN GIẢI OAN BẠT ĐỘ - CHẨN TẾ CÔ HỒN

Từ Ngày 21-28/06/2015

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Cảm Đức Từ Bi Nguyện Cầu Cho Nhiều Kiếp Thân Cận

Kính thưa quý Đồng hương, Phật tử trai đàn Gỉai Oan Bạt Độ - Chẩn Tế Âm Linh Cô Hồn là một đại lễ cầu siêu, nhờ vào hồng ân Tam Bảo, năng lực gia trì của thập phương Tăng già, nhờ uy đức chú nguyện và năng lực của pháp sự mà chư Vong linh, Âm hồn, những oan hồn uổng tử, các vong hồn sút sảo, chiến sĩ trận vong, vất vưởn không nơi nương tựa, không người phụng thờ, những linh hồn oan trái, tự tử, tử nạn bỏ thân…nhờ đó mà được giải thóat cảnh giới khổ đau.

Đây là một pháp sự mà mọi người nên hướng tâm cầu nguyện cho cữu huyền thất tổ, thân bằng quyến thuộc, bằng hữu không nơi nương tựa của mình, để họ được vãng sanh. Nguyện cầu cho hiện quyến của mình, giải kết oan khiên, oan nghiệp trong đời, cùng những oan gia trái chủ, mà chúng ta đã có khi hữu ý, cũng có lúc vô tình tạo nên hoặc trong đời này hoặc nhiều đời kiếp mà chưa một lần đáp trả, giải trừ.

Nay pháp sự diễn bày, nhằm tạo điều kiện thiện duyên cho chư thập phương Phật tử, Đồng hương, Đồng bào thiện tín có cơ hội tham gia góp lời cầu nguyện, giải kết oan khiên. Rất mong quý thiện tín nam nữ, sắp xếp thời gian về tham dự và cầu nguyện cùng với đạo tràng, để cha mẹ nhiều đời được phước báo sanh thiên, hiện tại gia quyến an bình lợi lạc.

  1. I. ĐẠO TRÀNG LƯƠNG HÒANG SÁM PHÁP.

Chủ Nhật 21.06.2015

09:00 AM         Lễ Khai kinh

09:30 AM         Đạo Tràng Lương Hòang

11:00 AM         Pháp Thọai

12:30 PM          Thọ Trai

02:30 PM          Đạo Tràng Lương Hòang

05:00 PM          Tiểu Thực

07:30 PM          Đạo Tràng Lương Hòang

Thứ 2-4, (22-24.06.2015)

06:00 AM         Đạo Tràng Đại Bi

07:30 AM         Điểm Tâm

09:00 AM         Đạo Tràng Lương Hòang

11:30 AM         Thọ Trai

02:30 AM         Đạo Tràng Lương Hòang

05:00 PM          Tiểu Thực

07:30 PM          Đạo Tràng Lương Hòang

09:00 PM          Hô Canh - Thiền Tịnh

  1. II. TU HỌC PHẬT PHÁP.

Thứ 5, (25.06.2015)

06:00 AM         Đạo Tràng Đại Bi

07:30 AM         Điểm Tâm

08:30 AM         Lễ Khai Mạc Khóa Tu

09:00 AM         Pháp Thọai

11:30 AM         Thọ Trai

02:30 AM         Đạo Tràng Lương Hòang

05:00 PM          Tiểu Thực

07:30 PM          Pháp Thọai

09:00 PM          Hô Canh - Thiền Tịnh

  1. III. TRAI ĐÀN GIẢI OAN BẠT ĐỘ - CHẨN TẾ CÔ HỒN.

Thứ 6, (26.06.2015)

05:30 AM         Báo Chúng

06:00 AM         Đạo Tràng Đại Bi

07:30 AM         Điểm Tâm

08:30 AM         Đạo Tràng Lương Hòang

10:00 AM         Pháp Thọai

12:00 PM          Thọ Trai

02:30 PM          Đạo Tràng Lương Hòang

04:00 PM          Thượng Phan Sơn Thủy

07:30 PM          Pháp Thọai

Thứ 7, (27.06.2015)

05:30 AM         Báo Chúng

06:00 AM         Đạo Tràng Đại Bi

07:30 AM         Điểm Tâm

09:00 AM         Thượng Đại Tràng Phan

Bạch Phật Khai Kinh - Cúng Ngọ

Thỉnh Tiêu Diện - Thỉnh Cô Hồn

Thỉnh Chư Hương Linh Nhập Tự Cầu Siêu

Thỉnh Tam Thế Tiền Khiên

12:00 PM          Thọ Trai

02:30 PM          Đạo Tràng Lương Hòang

04:00 PM          Tiểu Thực

04:30 PM          Đăng Đàn Bạt Độ Gỉai Oan

Thuyết Pháp Độ Vong.

Chủ Nhật, 28.06.2015

05:30 AM         Báo Chúng

06:00 AM         Đạo Tràng Đại Bi

07:30 AM         Điểm Tâm

09:30 AM         Đại Lễ Khánh Thành An Vị Tượng Đài Qúan Thế Âm

11:30 AM         Lễ Trai Tăng Cúng Dường

03:00 PM          Chẩn Tế Âm Linh Cô Hồn.

Kính mong chư Tôn Đức tạo điều kiện cho Phật tử về tham dự Tu Học & Pháp Sự để cầu nguyện cho đạo tràng, được thành tựu viên mãn.

Ghi Chú:

  1. Qúy Phật tử, Đồng hương gửi danh sách thân nhân quá vãng về đạo tràng để cúng trong lễ Giải Oan Bạt Độ, xin ghi rỏ nguyên nhân bị chết của Hương Linh (Ví dụ: Nguyễn Văn A, chết nước, tự trận…)
  2. Khi nhận được thông tin xin gửi danh sách về đạo tràng càng sớm càng tốt, để Ban công văn viết sớ cho gia quyến.
  3. Qúy Phật tử về tham dự Tu HọcKhóa Lễ, hoan hỷ cho đạo tràng biết sớm, thời hạng cuối là Ngày 04/04/2015 để đạo tràng tiện sắp xếp phương tiện sinh họat.
  4. Muốn biết thêm thông tin cụ thể, xin liên lạc qua. Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ĐT.716-892-6839

 
LỊCH TRÌNH SINH HỌAT NĂM ẤT MÙI 2015
Wednesday, 28 January 2015 11:58

LỊCH TRÌNH SINH HỌAT NĂM ẤT MÙI 2015

 

  1. A.     NHỮNG NGÀY LỄ LỚN

Tháng Giêng (Thứ 4, Feb 18-22/2015)

-          Mừng Xuân – Đạo Tràng Dược Sư

Tháng Giêng (C.Nhật, Mar 01/2015

-          Lễ Rằm Thượng Nguyên

Tháng 2 (C.Nhật, Apr 05/2015)

-          Lễ Vía Bồ Tát Qúan Thế Âm

Tháng 4 (C.Nhật, May 31/2015)

-          Đại Lễ Phật Đản PL. 2559

Tháng 5 (C.Nhật, June 21-28/2015)

-          Đại Lễ Khánh Thành Tôn Tượng Quan Âm

-          Khóa Tu Học Phật Pháp

-          Đại Trai Đàn Gỉai Oan Bạt Độ - Chẩn Tế Cô Hồn

Tháng 7 (C.Nhật, Aug 30/2015)

-          Đại Lễ Vu Lan

Tháng 8 (C.Nhật, Sep 27/2015)

-          Lễ Vía Bồ Tát Qúan Thế Âm

-          Rằm Trung Thu

Tháng 10 (C.Nhật, Nov 22/2015)

-          Lễ Vía Đức Phật Dược Sư

-          Rằm Hạ Nguyên

 

  1. B.     SINH HỌAT ĐỊNH KỲ:

a)      Mỗi Chủ Nhật Thời Khóa Bắt đầu vào lúc 10:30 AM

b)      Tối Thứ 3 & 5 Hàng Tuần Đạo Tràng Tụng Kinh

07:30 PM (Mùa Đông)

08:00 PM (Mùa Hè)

c)      Mỗi Tháng có 2 kỳ Sám Hối vào ngày 14 & 30

07:30 PM (Mùa Đông)

08:00 PM (Mùa Hè)

d) Tu Bát Quan Trai

07:30 PM Tối Thứ 7 đến 04:00 PM (Chủ Nhật Tuần Thứ 2 của Mỗi Tháng)

Ghi Chú:

Như có những thay đổi bất thường trong sinh họat, sẽ thông tri đến mọi người nếu cần, đồng thời chương trình sinh họat cũng sẽ có sự uyển chuyển, tùy Phật sự trong thời điểm hiện tại.

 
BẢO ĐÀI TÔN TƯỢNG QUAN ÂM LỘ THIÊN
Sunday, 11 November 2012 00:00

BẢO ĐÀI TÔN TƯỢNG QUAN ÂM LỘ THIÊN

THƯ NGỎ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Kính gửi: Chư tôn đức Tăng – Ni, quý Phật tử xa gần.

Kính bạch chư tôn đức Tăng – Ni, kính thưa quý Phật tử, đồng hương.

Bồ tát Quán Thế Âm là biểu tượng của từ bi và tầm thanh cứu khổ. Đặc biệt với Phật tử Việt nam tại hải ngoại, trên lộ trình tìm cầu tự do, giữa biển cả mịt mờ, tử thần rình rập, mạng sống có khi chỉ trong đường tơ kẻ tóc, trong hoàn cảnh sanh tử cận kề, người con Phật một lòng khẩn nguyện, cầu được chở che qua ách nạn tai ương. Bồ Tát Quán Thế Âm đã từ bi ứng hiện, bao người được độ thoát khổ ách, sở nguyện viên thành. Từ ấy lòng tôn kính thêm vô lượng vô biên, Phật tử Việt nam hải ngoại nói riêng, đến đâu cũng ước nguyện được tôn kính phụng thờ hình ảnh Ngài để tỏ lòng nhớ ơn cứu độ. Do vậy, hình ảnh Bồ tát Quán Âm lộ thiên mặc nhiên trở thành biểu tượng văn hóa của chùa Việt nam ở khắp nơi.

Mái chùa che chở hồn dân tộc

Nếp sống muôn đời của tổ tông

Chùa Từ Hiếu thuộc thành phố Buffalo – New York, vốn từ cơ sở một nhà tù biến thành đạo tràng tu học của bà con Phật tử nơi đây. Mái chùa quả là mái ấm tâm linh của người con Phật, đã gắn bó với cộng đồng địa phương trải hơn 15 năm qua. Tâm nguyện của người con Phật nơi đây vẫn luôn khát khao có được một nơi tôn thờ đức Phật Quán Âm để sớm hôm chiêm bái phụng thờ. Song vì hoàn cảnh của ngôi chùa từ một trại tù, phải mất nhiều công sức tu sửa mới có thể trở thành một đạo tràng sinh hoạt, trong giới hạn khiêm tốn. Thêm vào đó, cộng đồng Phật tử sở tại quá ít ỏi, nên chi hơn 15 năm qua, lòng thành kính khát khao của Phật tử vẫn chưa thể đạt thành ước nguyện.

Chúng con / chúng tôi cảm thấu sự thiết tha của bà con Phật tử nơi đây, xin thay lời của bao tấm lòng hướng Phật tại địa phương, bộc bạch mấy dòng tâm thư thỉnh cầu sự quan tâm của chư tôn đức Tăng – Ni, kính kêu gọi quý bà con Phật tử xa gần hoan hỷ cúng dường, ủng hộ cho đạo tràng chúng con được hoàn thành tâm nguyện, kiến tạo Bảo Đài Quán Thế Âm lộ thiên, để Phật tử được sớm hôm chiêm bái phụng thờ.

Tổng chi phí cho công trình, theo ước tính ban đầu của nhà xây dựng, khoảng chừng $100.000 USD. Chúng con /chúng tôi xin thiết tha kêu gọi lòng hảo tâm, sự hoan hỷ giúp đỡ từ chư tôn đức Tăng – Ni, sự tùy tâm hỷ cúng của bà con Phật tử xa gần. Bao nhiêu phước lành của Phật sự này, chúng con nguyện hồi hướng cho Phật pháp hưng long, thiện nam tín nữ quyến thuộc đoàn viên, thiện căn tăng trưởng, chư hương linh quá vãng siêu sanh tịnh độ, thế giới hòa bình, nhân sanh an lạc.

Toàn thể đạo tràng chùa Từ Hiếu chúng con cung kính đảnh lễ, nhất tâm nguyện cầu Tam Bảo gia hộ chư Tôn Đức Phật sự viên thành, quý đồng hương và Phật tử bồ đề tâm kiên cố, nguyện hồi hướng công đức cho pháp giới chúng sanh đồng sanh Phật quốc.

Nam mô công đức lâm Bồ tát.

 

Chùa Từ Hiếu, Buffalo 11/01/2012

Trú trì

Tỳ Kheo.Thích Tín Tâm

 

-          Đồng hương, Phật tử phát tâm cúng dường, chi phiếu xin ghi: Chùa Từ Hiếu.

-          Quý Phật tử và đồng hương cúng dường, nguyện hồi hướng cho thân nhân quyến thuộc hay quá vãng thân sơ, xin gửi tên về chùa, để đạo tràng hướng tâm cầu nguyện cho gia đình.

-          Qúy vị dành sự thương mến, quan tâm và muốn được biết thêm về chùa xin liên lạc:

Chùa Từ Hiếu, 647 Fillmore Ave, Buffalo NY 14212.

Điện thoại: (716) 892 – 6839 hoặc (716) 507 – 7914.


 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2